x LUK
Søg
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

REACH Erklæring

REACH er en kemikalie- forordning fra EU, der blev vedtaget i december 2006 og som trådte i kraft 1. juni 2007.

EU har udarbejdet REACH-forordningen for at få registreret og dokumenteret brugen af kemiske stoffer, så mennesker og miljøet bliver beskyttet og virksomhedens konkurrenceevne og innovative tiltag øges.

Vi skal hermed bekræfte, at vi har kendskab til EU forordning EF nr. 1907/2006 – REACH (Regulation, Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Alle de materialer og hjælpestoffer som vi anvender og som samtidig er omfattet af bestemmelserne i REACH, er Polysan a/s at betragte som “downstream user”, hvilket betyder at vi ikke har noget registreringsansvar.

Alle de færdigvarer der er produceret hos os afgiver ikke kemiske stoffer i et omfang (under 0,1 masseprocent), der gør at vi er registreringsansvarlige jf. REACH.

Vi rekvirerer løbende den nødvendige information fra vores leverandører for at opfylde vores forpligtelser i henhold til REACH.

Se vores REACH Erklæring