x LUK
Søg
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Skybrudsrender

Hos Polysan fremstiller vi både render i forskellige størrelser og til alternative formål. Derfor har vi blandt andet valgt, at vores professionelle afløbsrender af typerne A30 og op efter hører til under vores skybrudskategori. Disse render er fremstillet med henblik på at aflede og opsamle de store mængder regnvand, som bliver mere og mere relevant med tanke på de store skybrud, der har tendens til at ramme landet.

Klimaet i verden, og derfor også i Danmark, er under forandring. I Danmark oplever vi, at vejret er inde i en forandring. En forandring, som vi må tilpasse os – også i bygge- og byplanlægningsbranchen. En af klimaforandringerne byder på langt flere skybrud, end vi har set førhen. For at beskytte nye byggerier og veje mod oversvømmelser, vil det derfor blive en nødvendighed at tænke skybrudsrender ind i sit projekt.

skybrud og skybrudsrender

Det er ikke kun i privatregi, der er behov for skybrudsrender, også i kommunerne har man behov for at tænke aflastning til skybrud med ind i den samlede løsning. Der er da også flere kommuner, som allerede er i gang med projekter, hvor skybrudsrender direkte er skrevet ind i løsningen – herunder hører blandt andet Københavns Kommune. De har sågar en skybrudsplan, og det er den vej alle kommunerne kommer til at gå – i hvert fald, hvis de vil sikre sig imod de stadig flere og flere skybrud. En omstændighed, der kan få alvorlige konsekvenser for både privates og kommuners bankkonti.

En skybrudsrende er især nødvendig, der hvor vandet ledes på vejenes overflade. Det er vigtigt, at man kan få en kontrolleret bortledning af regnvandet, således at der ikke opstår oversvømmelser.
En skybrudsrende har desuden den fordel, at den kan være med til at lede almindelig dagligsdagsregnvejr til rensning og nedsivning. En sådan investering vil altså ikke kun være anvendelig i ekstreme situationer, men også i den helt almindelige hverdag, hvor det regner.

En skybrudsrende vil være hårdt belastet grundet de massive mængder regn, den skal lede bort. Dette sætter store krav til kvaliteten, så den uden større udfordringer kan vedligeholdes, samtidig med den har en lang levetid.
Hos Polysan lægger vi stor vægt på netop disse egenskaber. Ligesom ved vores andre produkter benytter vi vores polymerbeton. Denne type beton adskiller sig fra almindelig beton ved, at vi i stedet for almindelig cement benytter polyester. Dette gør vores beton 5 gange stærkere end den traditionelle cementbeton. Betonen får samtidig den fordel, at den bliver mere vandtæt, hvilket er en klar fordel netop til skybrudsrender, da de i større omfang bliver udsat for vand. For at sikre vores kunder den bedst mulige kvalitet, udvikler vi konstant vores beton, hvilket sker i samarbejde med Europas førende polyesterleverendører.

Da der er forskellige behov, har vi gjort det muligt at få vores skybrudsrender med henholdsvis 5 % fald og 10 % fald. Det er dog også muligt at få renderne uden fald.
Det er endvidere muligt at få skybrudsrenderne i 4 forskellige varianter: basse 40, basse 50  18-47 og A40.

I tilfælde af at projektet kræver riste til skybrudsrenderne, har vi gjort det muligt at få riste af forskellig kvalitet alt efter behov. Herunder hører riste af galvaniseret stål, rustfrit stål, støbejern, plast og syrefast rustfrit stål.

Da der er stor forskel på behov, har vi udviklet vores skybrudsrende, så de passer til alt lige fra let trafik bestående af gående og cyklister til tungt belastet trafik, som man ser det i lufthavne og store containerterminaler. Herimellem ligger belastninger såsom personbiler, trucktrafik eller tung lastbiltrafik. Dette giver altså både det private og det offentlige mulighed for at få det produkt, der passer præcis til de respektive projekt.

Se vores referencer

A40 Nedlægning Rødkildevej Vejle

GÅ TIL PRODUKTET

A40 Rødkildevej Vejle

GÅ TIL PRODUKTET

A40 Rødkildevej Vejle

GÅ TIL PRODUKTET

A40 Rødkildevej Vejle

GÅ TIL PRODUKTET
Afvanding Grønnevangskolen

Reference: Grønnevang-Skolen

Skybruds render med stor kapacitet

GÅ TIL PRODUKTET
Afvanding og riste Grønnevangskolen

Reference: Grønnevang-Skolen

Her ses vores Skybrudsrende 18-47, som besidder en stor kapacitet.

GÅ TIL PRODUKTET
Grønnevangskolen og Polysan

Reference: Grønnevang-skolen

Her ses vores Skybrudsrende 18-47, som besidder en stor kapacitet.

GÅ TIL PRODUKTET
Polysan producerer professionelle linjedræn

Grønnevang skolen

Her ses vores 18-47 skybruds rende

GÅ TIL PRODUKTET