x LUK
Søg
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Info & dimensions

  • DB nr.1898842
  • LenghtPlastsække 25 kg
  • WeightMellem +5°C og +30°C
  • Volume16-17% af tørpulvervægten
  • Ca. 13 l pr. 25 kg

Description

Polysan Spaltebeton er et færdigblandet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, mineralske bindemidler, fibre, additiver og ovntørret kvartssand. Polysan Spaltebeton fremtræder i blandet tilstand som en letflydende beton.

Fordele:
– Færdigblandet, skal kun tilsættes vand
– Fiberforstærket
– Høj styrke
– Letflydende, nem at arbejde med
– Pumpbar
– Klasse F60 – til ekstra aggressive miljøer
– Tilsat plastificerende og stabiliserende additiver

Anvendelsesområde:
Polysan Spaltebeton anvendes til udfyldning og reparation af betonspalter, udsatte områder omkring fodersteder i stalde, faststøbning af staldinventar og andre reparationer hvor der stilles krav til en stærk og tæt beton.

Forarbejde:
Underlaget skal være velegnet og rengjort for snavs, fedt, cementslam og andre løse partikler. Spalterne kan med fordel højtryksrenses og derefter påføres grovrens med børste eller sprøjte – enten som en 15 % saltsyreopløsning eller et alkalisk grov rensemiddel. Lad det virke og skyl efter med rent vand.

Spalterne skal forvandes og have en tilpas svagt sugende overflade. Der monteres bagstop, fugebånd eller PU fugeskum imellem de rengjorte spalter, ca. 30 mm fra overkant spalte. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader, afrenses efter samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Det er vigtigt at fjerne løst og nedbrudt beton, således der opnås bedst mulig vedhæftning.

Blanding:
Polysan Spaltebeton blandes i en egnet blandemaskine i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine, tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes, til der opnås en god plastisk/letflydende konsistens. Der bør ikke blandes mere beton, end der kan bruges inden for maks. 45 min.

Udførelse:
Polysan Spaltebeton hældes ned i spaltefugen fra en kande med egnet tud, der passer ned i spaltefugen. Polysan Spaltebeton hældes i og overfyldes med ca. 5 mm afrundet overhøjde, således væsker fra produktionen kan løbe fra de nu lukkede spalteåbninger. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader svummes med Polysan Poly Floor, (se separat datablad). hvorefter Polysan Spaltebeton støbes ”vådt i vådt”. Reparationen efterglittes med egnet stålspartel eller pigrulle. Polysan Spaltebeton kan også kostes let i overfladen for at opnå en skridsikker finish.

Efterbehandling:
Den nystøbte beton må ikke udsættes for belastninger de første hærdedøgn, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Begrænsninger:
Støbeopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under +5C. Polysan Spaltebeton tåler ikke frost i afbindings- og hærdeperioden.

Rengøring:
Udstyr, maskiner og værktøj rengøres straks efter brugen med vand. Afhærdet Spaltebeton kan kun fjernes mekanisk.

Opbevaring:
Holdbarheden er maks. 12 måneder ved korrekt lagring under tørre og velegnede forhold i uåbnet original emballage.

Kontrol:
Polysan Spaltebeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kontrolordningen.

Polysan Spaltebeton er et færdigblandet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, mineralske bindemidler, fibre, additiver og ovntørret kvartssand. Polysan Spaltebeton fremtræder i blandet tilstand som en letflydende beton.

Fordele:
– Færdigblandet, skal kun tilsættes vand
– Fiberforstærket
– Høj styrke
– Letflydende, nem at arbejde med
– Pumpbar
– Klasse F60 – til ekstra aggressive miljøer
– Tilsat plastificerende og stabiliserende additiver

Anvendelsesområde:
Polysan Spaltebeton anvendes til udfyldning og reparation af betonspalter, udsatte områder omkring fodersteder i stalde, faststøbning af staldinventar og andre reparationer hvor der stilles krav til en stærk og tæt beton.

Forarbejde:
Underlaget skal være velegnet og rengjort for snavs, fedt, cementslam og andre løse partikler. Spalterne kan med fordel højtryksrenses og derefter påføres grovrens med børste eller sprøjte – enten som en 15 % saltsyreopløsning eller et alkalisk grov rensemiddel. Lad det virke og skyl efter med rent vand.

Spalterne skal forvandes og have en tilpas svagt sugende overflade. Der monteres bagstop, fugebånd eller PU fugeskum imellem de rengjorte spalter, ca. 30 mm fra overkant spalte. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader, afrenses efter samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Det er vigtigt at fjerne løst og nedbrudt beton, således der opnås bedst mulig vedhæftning.

Blanding:
Polysan Spaltebeton blandes i en egnet blandemaskine i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine, tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes, til der opnås en god plastisk/letflydende konsistens. Der bør ikke blandes mere beton, end der kan bruges inden for maks. 45 min.

Udførelse:
Polysan Spaltebeton hældes ned i spaltefugen fra en kande med egnet tud, der passer ned i spaltefugen. Polysan Spaltebeton hældes i og overfyldes med ca. 5 mm afrundet overhøjde, således væsker fra produktionen kan løbe fra de nu lukkede spalteåbninger. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader svummes med Polysan Poly Floor, (se separat datablad). hvorefter Polysan Spaltebeton støbes ”vådt i vådt”. Reparationen efterglittes med egnet stålspartel eller pigrulle. Polysan Spaltebeton kan også kostes let i overfladen for at opnå en skridsikker finish.

Efterbehandling:
Den nystøbte beton må ikke udsættes for belastninger de første hærdedøgn, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Begrænsninger:
Støbeopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under +5C. Polysan Spaltebeton tåler ikke frost i afbindings- og hærdeperioden.

Rengøring:
Udstyr, maskiner og værktøj rengøres straks efter brugen med vand. Afhærdet Spaltebeton kan kun fjernes mekanisk.

Opbevaring:
Holdbarheden er maks. 12 måneder ved korrekt lagring under tørre og velegnede forhold i uåbnet original emballage.

Kontrol:
Polysan Spaltebeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kontrolordningen.