x LUK
Søg
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Info & dimensions

  • DB nr.:1898841.
  • Enhed: Spand10 kg.
  • Enhed: Sæk20 kg.

Description

Polysan Poly Floor er en Polysvumme til montering af krybber og betonreparationer.

Fordele
• 1-komponent, kun tilsætning af vand
• Korrosionsbeskyttelse af armeringsstål (i spalter)
• Nem at påføre
• Fremragende vedhæftning til beton og stål (test til trækstyrke på 2 MPa, svarende til ca. kg/m²)
• Velegnet til montage som “vådt i vådt” princip
• Brugervenlig emballage (spand)

Produktbeskrivelse
Polysan Poly Floor er en cementbaseret 1 komponent, færdigblandet polymer modificeret tiksotropisk mørtel, der kun skal tilsættes vand. Mørtlen egner sig til montering af foderkrybber på nyt eller gammel beton samt betonspalter.
Polysan Poly Floor anbefales også at bruge som forbehandling for Polysan Spalte reparation. Blandingen skal her gøres mere vanding f.eks. 2% ekstra vand, og kan efterfølgende svummes på de steder, hvor der udføres betonreparation.


Anvendelsesområder
Polysan Poly Floor anvendes for montering foderkrybber og lignende produkter på ny eller gammel beton, eller beton spalter.
Polysan Poly Floor bør også anvendes som vedhæftningsforbedrende svumme/ primer i forbindelse med betonreparationer, samt til karboniseringsbremsende og korrosionsbeskyttelse af armeringsstål.
For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at der anvendes faguddannet mandskab, som har kendskab til betonteknologi og betonrenovering.


Blanding
Polysan Poly Floor tilsættes rent blandevand i spand/blandekar og blandes effektivt med boremaskine påsat piskeris. Der blandes til der opnås en letflydende og bearbejdelig malingskonsistens. Blandetiden er ca. 5 min.


Udførelse: Montering af krybber
Underlaget, hvor krybberne skal monteres, skal være forberedt til dette. Rengjort for skidt og snavs og let fugtig. Mørtlen blandes til en ensartet konsistens i ca. 5 min.
Hold øje med at blandingen ikke bliver for våd. På montagestedet lægges mørtlen ud og trækkes op med en grov tandspartel. Når krybbers skubbes sammen, skal det sikres at fugesporet ikke bliver fyldt med mørtel, da der skal være plads til den rigtige 2-komponente fugemasse. Forarbejdningstiden er ca. 30 min ved +20°C. Højere temperaturer vil forkorte, og lavere temperaturer vil forlænge forarbejdningstiden. Efterfølgende reparation udføres inden svummemørtlen er begyndt at hærde ”vådt i
vådt”.


Udførelse: Reparation af spalter
Den færdigblandede svummemørtel kostes grundigt ind i det afrensede og frilagte underlag. Underlaget skal være svagt sugende. Polysan Poly Floor påføres i en lagtykkelse på 2-3 mm og der anvendes en hård pensel/børste. Det er vigtigt, at mørtlen bliver kostet helt ud i alle hjørner og specielt på bagsiden af evt. armeringsstål. Armeringsstål og betonoverflader skal være helt dækket. Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler ved ruhugning, sandblæsning el.lign. Betonskader skal borthugges til sund og klingende beton. Armeringsjern og andet indstøbningsstål rengøres for rust, klorider og andre urenheder ved hjælp af stålbørstning. Underlaget skal være svagt sugende og befugtes efter behov.


Begrænsninger
Polysan Poly Floor bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C. Svummede flader
tåler ikke frost i afbindingsperioden.


Rengøring
Værktøj rengøres umiddelbart efter brug med vand.
Afhærdet Poly Floor kan kun fjernes mekanisk.


Kontrol
Polysan Poly Floor er underlagt intern kontrol i
henhold til Polysan’s kvalitetsstyrings-system.
Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet
er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Polysan Poly Floor er en Polysvumme til montering af krybber og betonreparationer.

Fordele
• 1-komponent, kun tilsætning af vand
• Korrosionsbeskyttelse af armeringsstål (i spalter)
• Nem at påføre
• Fremragende vedhæftning til beton og stål (test til trækstyrke på 2 MPa, svarende til ca. kg/m²)
• Velegnet til montage som “vådt i vådt” princip
• Brugervenlig emballage (spand)

Produktbeskrivelse
Polysan Poly Floor er en cementbaseret 1 komponent, færdigblandet polymer modificeret tiksotropisk mørtel, der kun skal tilsættes vand. Mørtlen egner sig til montering af foderkrybber på nyt eller gammel beton samt betonspalter.
Polysan Poly Floor anbefales også at bruge som forbehandling for Polysan Spalte reparation. Blandingen skal her gøres mere vanding f.eks. 2% ekstra vand, og kan efterfølgende svummes på de steder, hvor der udføres betonreparation.


Anvendelsesområder
Polysan Poly Floor anvendes for montering foderkrybber og lignende produkter på ny eller gammel beton, eller beton spalter.
Polysan Poly Floor bør også anvendes som vedhæftningsforbedrende svumme/ primer i forbindelse med betonreparationer, samt til karboniseringsbremsende og korrosionsbeskyttelse af armeringsstål.
For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at der anvendes faguddannet mandskab, som har kendskab til betonteknologi og betonrenovering.


Blanding
Polysan Poly Floor tilsættes rent blandevand i spand/blandekar og blandes effektivt med boremaskine påsat piskeris. Der blandes til der opnås en letflydende og bearbejdelig malingskonsistens. Blandetiden er ca. 5 min.


Udførelse: Montering af krybber
Underlaget, hvor krybberne skal monteres, skal være forberedt til dette. Rengjort for skidt og snavs og let fugtig. Mørtlen blandes til en ensartet konsistens i ca. 5 min.
Hold øje med at blandingen ikke bliver for våd. På montagestedet lægges mørtlen ud og trækkes op med en grov tandspartel. Når krybbers skubbes sammen, skal det sikres at fugesporet ikke bliver fyldt med mørtel, da der skal være plads til den rigtige 2-komponente fugemasse. Forarbejdningstiden er ca. 30 min ved +20°C. Højere temperaturer vil forkorte, og lavere temperaturer vil forlænge forarbejdningstiden. Efterfølgende reparation udføres inden svummemørtlen er begyndt at hærde ”vådt i
vådt”.


Udførelse: Reparation af spalter
Den færdigblandede svummemørtel kostes grundigt ind i det afrensede og frilagte underlag. Underlaget skal være svagt sugende. Polysan Poly Floor påføres i en lagtykkelse på 2-3 mm og der anvendes en hård pensel/børste. Det er vigtigt, at mørtlen bliver kostet helt ud i alle hjørner og specielt på bagsiden af evt. armeringsstål. Armeringsstål og betonoverflader skal være helt dækket. Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler ved ruhugning, sandblæsning el.lign. Betonskader skal borthugges til sund og klingende beton. Armeringsjern og andet indstøbningsstål rengøres for rust, klorider og andre urenheder ved hjælp af stålbørstning. Underlaget skal være svagt sugende og befugtes efter behov.


Begrænsninger
Polysan Poly Floor bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C. Svummede flader
tåler ikke frost i afbindingsperioden.


Rengøring
Værktøj rengøres umiddelbart efter brug med vand.
Afhærdet Poly Floor kan kun fjernes mekanisk.


Kontrol
Polysan Poly Floor er underlagt intern kontrol i
henhold til Polysan’s kvalitetsstyrings-system.
Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet
er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.