x LUK
Søg
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Description

Introduktion: Polysan fremstiller en lang række bygningskomponenter i polymerbeton.
Produkterne er ofte udsat for fysisk belastning og slid. Det gælder trappetrin, fliser, dæksler og foderkrybber. Andre komponenter udsættes for belastning fra kemikalier og vamt procesvand. En tredje gruppe produkter er placeret således i bygningsværket, at belastningen hovedsagligt stammer fra vejret og solens stråler.

Udseende, anvendelse: Polymerbeton (polyesterbeton) har i sin naturlige tilstand en sandagtig eller beige farve. Til facadekomponenter anvendes ofte en sort, grå eller gråhvid farve. Overfladen afhænger af støbeformen og kan være glat, mønstret eller skifret.Programmet af facadekomponenter omfatter bl.a. gesimser, indfatninger, sålbænke og afdækninger.Farvetonen kan påvirkes af de variationer, som forekommer i fyldstofferne og i hærdningsforløbet.Ved indfarvning i lysere farver holder farven bedre end mørkere indfarvninger, som kan blegne under påvirkning af sollys. Polyesterbeton kan også fremstilles med gelcoated overflade. Farvemulighederne er næsten ubegrænsede. Overfladen er glansfuld. Der kan, som i almindeligt beton, forekomme små pinhuller, der opstår i forbindelse med støbeprocessen. Der accepteres huller op til 1,5 mm i diameter. Hullerne forekommer ind i mellem i klynger. Dette er ikke en fejl og har ingen praktisk betydning, da materialet er ens hele vejen igennem. Der kan derfor ikke opstå frostskader mm. som følge af hullerne.

 

Farveeksempel - Polysan Polymerbeton
Farveprøver kan fremsendes – farverne kan variere lidt fra billedet, afhængigt af belysningen.

Materiale: Fyldstoffet består for ca. 86 %’s vedkommende af naturlige materialer, hvoraf hovedbestanddelen er vaskede og ovntørrede kvartskorn der er gravet op af den danske undergrund, gradueret fra 0,1 til 5,6 mm i diameter. I sjældne tilfælde kan kvartsen indeholde urenheder i form af jernoxider, der som i almindeligt beton kan give punkter med rustfarve, såfremt de ligger i overfladen. Foruden kvartskorn er der en bestanddel af kalcitfiller. Bindemidlet er polyesterharpiks, der er et petrokemisk produkt. Polyesterbeton hærder hurtigt til fuld styrke.

Polyesterbeton har et hærdningssvind på ca. 5 promille. Materialet kan den første tid efter fremstillingen lugte lidt af styren. Udhærdet polyesterbeton er hårdt og klinger som andre stenprodukter. Den tætte struktur og fraværet af cement gør materialet frost- og tøsikkert. Det er egnet til at dække eller erstatte skadede bygningspartier af beton, natursten eller puds.

Vedligeholdelse: Materialet er vedligeholdelsesfrit og kræver ingen efterbehandling. Vandrette plane flader (borde, vinduesplader, pejseplader etc.) kan misfarves ved længere påvirkning af genstande, der er fugtige eller som kan afgive kemikalieholdige stoffer. Polering med stenolie vil bringe glansen tilbage i produkterne. Dette gælder især sorte produkter. Polymerbeton modtager maling, hvilket for nystøbte elementer vil forudsætte en affedtning af overfladen. Smuds fjernes ved afvaskning med vand.

Materialet tåler også rensning med organiske opløsningsmidler, såfremt overfladen har været udsat for uheld eller hærværk. Mørtelrester kan afvaskes med en saltsyreopløsning efterfulgt af grundig afvaskning med vand. Vær opmærksom på, at dette ikke gælder for produkter med indstøbt farve. I disse tilfælde rengøres der med almindelig sæbe og vand.

Montering, reparation: Polysan elementer kan monteres i bygningsværket med skruer, kiler, mørtel eller klæbemidler. En stor del af Polysans produkter nedstøbes i beton. Brochurerne indeholder skitser og beskrivelser af principper for montering. Der kan skæres og bores i polymerbeton med stenbearbejdningsværktøj. Polymerbeton kan limes sammen eller repareres og herunder spartles med en 2-komponent hårdthærdende klæbe- og reparationsmørtel som Polysan Pasta. Klæbefladerne skal være affedtede, rene og tørre. Almindelig cementbaseret mørtel klæber ikke særlig godt til polymerbeton. Selvom undersiden på en del af produkterne er forsynet med småsten eller mørtelriller anbefales det at anvende en butylklæber i overgangen mellem en eventuel mørtelpude og Polysan elementerne. Skruer bør altid være rustsikre og må ikke spændes så hårdt, at de tilfører elementerne spændinger eller forårsager revner.

Levetid, energigenvinding, bortskaffelse: Polymerbeton forventes at have en levetid på 100 år, dersom det ikke udsættes for mekanisk slid eller særligt aggressive kemikalier. Polymerbeton kan modtages på sorterings- og knusningsanlæg, hvorfra det blandet med knust cementbaseret beton kan indgå som ballast til f.eks. vejbygning. Polymerbeton kan også deponeres på kontrollerede lossepladser eller indgå i energigenvinding på kraftvarmeværker. Polymerbeton (polyesterbeton) er svært antændelig.

Emballering, transport: Polysan komponenter emballeres på træpaller eller i pap. Elementerne beskyttes af bløde mellemlag og folie. Elementerne fastholdes på pallerne med polyesterbånd, der ikke efterlader mærker på elementerne. Lad emballagen være intakt, indtil elementerne skal anvendes, da regnvand, der bliver liggende på overfladerne, kan give hvide skjolder.

For yderligere materiale-karakteristika kan filen “Materialebeskrivelse – Polymerbeton” downloades øverst på denne side. 

Introduktion: Polysan fremstiller en lang række bygningskomponenter i polymerbeton.
Produkterne er ofte udsat for fysisk belastning og slid. Det gælder trappetrin, fliser, dæksler og foderkrybber. Andre komponenter udsættes for belastning fra kemikalier og vamt procesvand. En tredje gruppe produkter er placeret således i bygningsværket, at belastningen hovedsagligt stammer fra vejret og solens stråler.

Udseende, anvendelse: Polymerbeton (polyesterbeton) har i sin naturlige tilstand en sandagtig eller beige farve. Til facadekomponenter anvendes ofte en sort, grå eller gråhvid farve. Overfladen afhænger af støbeformen og kan være glat, mønstret eller skifret.Programmet af facadekomponenter omfatter bl.a. gesimser, indfatninger, sålbænke og afdækninger.Farvetonen kan påvirkes af de variationer, som forekommer i fyldstofferne og i hærdningsforløbet.Ved indfarvning i lysere farver holder farven bedre end mørkere indfarvninger, som kan blegne under påvirkning af sollys. Polyesterbeton kan også fremstilles med gelcoated overflade. Farvemulighederne er næsten ubegrænsede. Overfladen er glansfuld. Der kan, som i almindeligt beton, forekomme små pinhuller, der opstår i forbindelse med støbeprocessen. Der accepteres huller op til 1,5 mm i diameter. Hullerne forekommer ind i mellem i klynger. Dette er ikke en fejl og har ingen praktisk betydning, da materialet er ens hele vejen igennem. Der kan derfor ikke opstå frostskader mm. som følge af hullerne.

 

Farveeksempel - Polysan Polymerbeton
Farveprøver kan fremsendes – farverne kan variere lidt fra billedet, afhængigt af belysningen.

Materiale: Fyldstoffet består for ca. 86 %’s vedkommende af naturlige materialer, hvoraf hovedbestanddelen er vaskede og ovntørrede kvartskorn der er gravet op af den danske undergrund, gradueret fra 0,1 til 5,6 mm i diameter. I sjældne tilfælde kan kvartsen indeholde urenheder i form af jernoxider, der som i almindeligt beton kan give punkter med rustfarve, såfremt de ligger i overfladen. Foruden kvartskorn er der en bestanddel af kalcitfiller. Bindemidlet er polyesterharpiks, der er et petrokemisk produkt. Polyesterbeton hærder hurtigt til fuld styrke.

Polyesterbeton har et hærdningssvind på ca. 5 promille. Materialet kan den første tid efter fremstillingen lugte lidt af styren. Udhærdet polyesterbeton er hårdt og klinger som andre stenprodukter. Den tætte struktur og fraværet af cement gør materialet frost- og tøsikkert. Det er egnet til at dække eller erstatte skadede bygningspartier af beton, natursten eller puds.

Vedligeholdelse: Materialet er vedligeholdelsesfrit og kræver ingen efterbehandling. Vandrette plane flader (borde, vinduesplader, pejseplader etc.) kan misfarves ved længere påvirkning af genstande, der er fugtige eller som kan afgive kemikalieholdige stoffer. Polering med stenolie vil bringe glansen tilbage i produkterne. Dette gælder især sorte produkter. Polymerbeton modtager maling, hvilket for nystøbte elementer vil forudsætte en affedtning af overfladen. Smuds fjernes ved afvaskning med vand.

Materialet tåler også rensning med organiske opløsningsmidler, såfremt overfladen har været udsat for uheld eller hærværk. Mørtelrester kan afvaskes med en saltsyreopløsning efterfulgt af grundig afvaskning med vand. Vær opmærksom på, at dette ikke gælder for produkter med indstøbt farve. I disse tilfælde rengøres der med almindelig sæbe og vand.

Montering, reparation: Polysan elementer kan monteres i bygningsværket med skruer, kiler, mørtel eller klæbemidler. En stor del af Polysans produkter nedstøbes i beton. Brochurerne indeholder skitser og beskrivelser af principper for montering. Der kan skæres og bores i polymerbeton med stenbearbejdningsværktøj. Polymerbeton kan limes sammen eller repareres og herunder spartles med en 2-komponent hårdthærdende klæbe- og reparationsmørtel som Polysan Pasta. Klæbefladerne skal være affedtede, rene og tørre. Almindelig cementbaseret mørtel klæber ikke særlig godt til polymerbeton. Selvom undersiden på en del af produkterne er forsynet med småsten eller mørtelriller anbefales det at anvende en butylklæber i overgangen mellem en eventuel mørtelpude og Polysan elementerne. Skruer bør altid være rustsikre og må ikke spændes så hårdt, at de tilfører elementerne spændinger eller forårsager revner.

Levetid, energigenvinding, bortskaffelse: Polymerbeton forventes at have en levetid på 100 år, dersom det ikke udsættes for mekanisk slid eller særligt aggressive kemikalier. Polymerbeton kan modtages på sorterings- og knusningsanlæg, hvorfra det blandet med knust cementbaseret beton kan indgå som ballast til f.eks. vejbygning. Polymerbeton kan også deponeres på kontrollerede lossepladser eller indgå i energigenvinding på kraftvarmeværker. Polymerbeton (polyesterbeton) er svært antændelig.

Emballering, transport: Polysan komponenter emballeres på træpaller eller i pap. Elementerne beskyttes af bløde mellemlag og folie. Elementerne fastholdes på pallerne med polyesterbånd, der ikke efterlader mærker på elementerne. Lad emballagen være intakt, indtil elementerne skal anvendes, da regnvand, der bliver liggende på overfladerne, kan give hvide skjolder.

For yderligere materiale-karakteristika kan filen “Materialebeskrivelse – Polymerbeton” downloades øverst på denne side.