x LUK
Søg
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Relaterede produkter

SAPOstone - Rødbrun

Størrelse: 300 x 300 mm.
Gennemstrømning: ca 4 l/sec.
Tykkelse: 50 mm.

SAPOstone – Rødbrun

SAPOstone - Hvid

Størrelse: 300 x 300 mm.
Gennemstrømning: ca 4 l/sec.
Tykkelse: 50 mm.

SAPOstone – Hvid

SAPOstone - Gule rev 8-16

Størrelse: 300 x 300 mm.
Gennemstrømning: ca 4 l/sec.
Tykkelse: 50 mm.

SAPOstone – Gule rev 8-16

SAPOstone - Gule rev 16-32

Størrelse: 300 x 300 mm.
Gennemstrømning: ca 4 l/sec.
Tykkelse: 50 mm.

SAPOstone – Gule rev 16-32

SAPOstone - Granit

Størrelse: 300 x 300 mm.
Gennemstrømning: ca 4 l/sec.
Tykkelse: 50 mm.

SAPOstone – Granit

SAPOstone - Grå

Størrelse: 300 x 300 mm.
Gennemstrømning: ca 4 l/sec.
Tykkelse: 50 mm.

SAPOstone – Grå

Description

SAPOstone flisen fra Polysan er særligt velegnede til brug med vores SAPOstone brønd som punktafvanding. Brønden er formet, så vores SAPOstone flise kan lægges direkte i oven på det sted, hvor det er tiltænkt, at den gennemtrængelige belægningssten skal forhindre vand fra kraftig regn eller skybrud i at akkumulere sig under en stormflod. Hvis vandet kan komme hurtigt tilbage i jorden, kan der undgås meget skade på det omkringliggende terræn og bygninger og sandsynligvis også undgå mindre byggeomkostninger.

En anden betydelig fordel ved de gennemtrængelige sten er, at vandet løber gennem stenen, og de større fragmenter, såsom blade, papir og andet affald, bliver på overfladen. Dette betyder, at affaldet efterfølgende let kan fjernes fra overfladen, så det ikke løber ned i brønden.

SAPOstone tiles from Polysan are particularly suitable for use with our SAPOstone well. The well is shaped so that our SAPOstone tile can be mounted directly on top of where it is intended for the permeable paving stone to prevent water from heavy rainfall or cloudburst from accumulating in a storm surge. The SAPOstone tile helps with seepage to the underlying soil, at the site of fall or close to it. If the water can get back into the ground quickly, a lot of damage to the terrain-landscape and buildings can be avoided and in all probability also less construction costs.

Another significant advantage of the permeable stones is that the water runs through the stone and the larger fragments, such as. leaves, paper and other debris, remain on the surface. This means that the waste can subsequently be easily removed from the surface, so that it does not flow into the well.

SAPOstone Drainstone

SAPOstone flisen fra Polysan er særligt velegnede til brug med vores SAPOstone brønd som punktafvanding. Brønden er formet, så vores SAPOstone flise kan lægges direkte i oven på det sted, hvor det er tiltænkt, at den gennemtrængelige belægningssten skal forhindre vand fra kraftig regn eller skybrud i at akkumulere sig under en stormflod. Hvis vandet kan komme hurtigt tilbage i jorden, kan der undgås meget skade på det omkringliggende terræn og bygninger og sandsynligvis også undgå mindre byggeomkostninger.

En anden betydelig fordel ved de gennemtrængelige sten er, at vandet løber gennem stenen, og de større fragmenter, såsom blade, papir og andet affald, bliver på overfladen. Dette betyder, at affaldet efterfølgende let kan fjernes fra overfladen, så det ikke løber ned i brønden.

SAPOstone tiles from Polysan are particularly suitable for use with our SAPOstone well. The well is shaped so that our SAPOstone tile can be mounted directly on top of where it is intended for the permeable paving stone to prevent water from heavy rainfall or cloudburst from accumulating in a storm surge. The SAPOstone tile helps with seepage to the underlying soil, at the site of fall or close to it. If the water can get back into the ground quickly, a lot of damage to the terrain-landscape and buildings can be avoided and in all probability also less construction costs.

Another significant advantage of the permeable stones is that the water runs through the stone and the larger fragments, such as. leaves, paper and other debris, remain on the surface. This means that the waste can subsequently be easily removed from the surface, so that it does not flow into the well.

SAPOstone Drainstone