x LUK
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Hvad er et linjedræn?

Desværre tyder det på at klimaændringer bevirker at der kommer større mængder af regn over områder, hvilket stiller større krav til de områder hvor vandet ikke naturligt kan afledes.

Et linjedræn bruges til at aflede vand fra områder lidt ligesom en tagrende. Den opsamler væsken fra et område og leder det videre til et nyt, som ofte direkte til kloaksystemet eller omkringliggende overfladejord.
Det kan bruges i områder hvor et enkelt dræn eller rist ikke kan gøre det. Det kan eksempelvis standse vand inden det får fart på ned af bakke eller hældning, for at sikre fuld kontrol over vandmassen.
Et linjedræn kaldes også linjeafvanding og afløbsrender.

linjedræn - linjeafvandingssystemer

Hvor bruges det typisk?

De mest typiske steder man kan benytte et linjedræn, er foran indkørsler til private og erhverv, hvor linjedrænet sørger for at der ikke samler sig vand foran indkørslen og dermed bevirker at der ikke med tiden skabes skader i underlaget ved påkørsel. Derudover kan det også lede vandet væk fra bygninger, så der ikke trænger vand ind når køretøjet kører igennem, og dermed slæber vandet med sig.
Man ser også ofte linjedræn på parkeringspladser og terminaler hvor der er relativt store områder med hård vejbelægning og en stor mængde af trafik.
Man ser det også på områder med hældning så som bakkede veje og lignende, hvor man ikke ønsker at vandet skal kunne få fart på. Man ser det også i en ”lille version” i nyere bade som bruger aflange afløbsriste.

Polysan linjeafvandingssystemer

Vedligeholdelsen af et linjedræn er lettere end mange alternative løsninger

Som ofte ender skidt og snavs i kloaksystemet eller sætter sig fast på risten. Det kan være både tidskrævende og besværligt at rengøre da det ofte er under overfladenniveau.
Et linjedræn kan rengøres direkte fra overflade niveau og er en meget simpel og tidsbesparende procedure.

Hvorfor bør man bruge et linjedræn frem for andre dræn?

Det er langt lettere at fange vandet ved et linjedræn i forhold til punktafvanding, da det dækker et større overfladeareal og tager en stor mængde væsk. Derudover kan områder med et naturligt fald eller hældning bruges aktivt til at lede vand direkte ned i linjedrænet uden brug af andre hjælpemidler, hvilket er svært ved brug af punktafvandingsenheder.
Et linjedræn kræver desuden mindre gravearbejde, da der ikke på samme måde skal graves rør ned i jorden, fordi linjedrænet kan lede vandet bord i jordoverfalden. Det er også lettere at implementere et linjeafvandingssystem hvor der skal køre biler, som ligeledes ikke bliver lige så chikaneret af drænet, da det ikke stikker op som et punktafvandingssystem. Dermed er det rarere at køre på.

Hos Polysan får du kvalitet som kræver minimal vedligeholdelse

Polysan´s linjedræn er fremstillet i polymerbeton, hvilket sikrer et stærkt produkt med gode og alsidige egenskaber. Renderne har lavere vægt end beton og gør håndteringen og installationen lettere. Overfalden er glat og smudsafvisende, hvilket gør at linjedrænet vil fremstå rent og vedligeholdt, også selvom man laver minimal vedligeholdelse på dem. Linjedrænene har som standard monteret løse plastkanter som sikrer, at slag og stød på rendekanten ikke overfører kræfter til rendeelementerne, som ville være tilfældet hvis kanterne var støbt ind i renden. Det giver god brugervenlighed, kvalitet der holder i mange år, fleksibilitet og man vil kunne få glæde af sit linjedræn lang tid ud i fremtiden.
Ved løsninger hvor der anvendes støbejernsrist og støbejernskarm, er kanterne udformet som en ramme, hvor de tværgående kræfter kan overføres til begge kantprofiler, og ikke kun den ene. Dette giver igen en meget stærkere løsning samtidig med, at rendens kant aflastes væsentligt mere end hvis kanten var støbt direkte ind i linjedrænet.
Det er dog altid en forudsætning at renden monteres korrekt i forhold til belastningsklasse og den omkring liggende belægning. Dette hjælper og vejleder vi naturligvis i, så jeres oplevelse med et linjedræn fra Polysan er positiv.

Polysan linjedræn

Kontakt os allerede i dag, for et uforpligtende tilbud eller hvis du vil have hjælpe til et linjedræn eller linjeafvandingssystem fra Polysan.